Milla Ryytty

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Vänsterförbundet
Idrottsnämnden, Medlem
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Medlem
Ersättare: