Jarl Ahlbeck

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Svenska folkpartiet i Finland
Avfallshanteringsnämnden i Sydvästra Finland, Medlem
Roll: 
Medlem
Ersättare: