Laura Hannula

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Gröna förbundet
Avfallshanteringsnämnden i Sydvästra Finland, Medlem
Roll: 
Medlem
Ersättare: