Aki Haapanen

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Vänsterförbundet
Yrke: 
VTK
Centralvalnämnden, Medlem
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Medlem