Helena Särkijärvi

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Gröna förbundet
Avfallshanteringsnämnden i Sydvästra Finland, Ersättare
Roll: 
Ersättare