Jukka Silvonen

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Vänsterförbundet
Avfallshanteringsnämnden i Sydvästra Finland, Ersättare
Roll: 
Ersättare