Mål och tyngdpunkter

Tillväxtzonen förenar stadsregionerna med ett mer omfattande pendlings- och ekonomiområde som erbjuder företag internationellt attraktiva investeringsobjekt.

Målet för den nordliga tillväxtzonen är att

  • öka Finlands konkurrenskraft på export- och transitomarknaden
  • skapa bestående, traditionella och digitala trafik- och transporttjänster
  • kommersialisera innovationer genom internationellt samarbete
  • öka funktionaliteten för det enhetliga arbetsmarknads- och ekonomiområdet
  • stärka Finlands attraktivitet som verksamhetsmiljö för näringslivet

De strategiska tyngdpunkterna är

  • kloka och friktionsfria varuströmmar över administrativa och regionala gränser
  • centrala transportkedjor och logistiska lösningar för näringslivet, framför allt för industritransporter
  • en innovativ utvecklingsplattform varmed man producerar och testar nya digitala lösningar och tjänster (inkl. automation)
  • möjlighet till skalbarhet och mångfaldigande för projekthelheterna som genomförs på annat håll i Finland och internationellt