Ny kraft i Finland

I området finns:

  • ett internationellt centralt läge
  • stark logistik- och infrakompetens
  • toppföretag och toppforskning

Genom att sammanföra de viktigaste representanterna för staten, städerna, näringslivet samt forsknings- och utvecklingsorganisationerna skapar den nordliga tillväxtzonen ny affärsverksamhet, arbetsplatser och livskraft i Finland.

Det utmärkta läget för zonen, den fungerande infrastrukturen och det mångsidiga kunnandet skapar en unik plattform för innovationer såsom utvecklandet av digitala servicekoncept. Området är en attraktiv verksamhetsmiljö för företag och ett investeringsobjekt för internationella placerare

Den nordliga tillväxtzonen är en smidig utvecklingsplattform för internationalisering och försök med nya digitala lösningar och kommersialisering.

Klokare strömmar som vision

Genom den nordliga tillväxtzonen passerar största delen av Finland export, import och persontrafik samt Finlands enda internationellt betydande TENT-T-transportnätet.

I området finns Finlands största hamnar, Helsingfors-Vanda flygplats, gränsövergångar för godstrafiken samt flera finländska topphögskolor och företag. Zonen är en faktor som inte kan förbises när det gäller att skapa tillväxt för utrikeshandeln, logistiken och internationella investeringar.