Styrkor

Den nordliga tillväxtzonens styrka är att erbjuda företag

  • utvecklingsplattform för pilotförsök med hållbara och intelligenta innovationer
  • effektiviserade samarbets- och utvecklingsåtgärder för den offentliga förvaltningen
  • fungerande samarbete mellan företagen och den offentliga sektorn samt mellan forskningsinstituten och högskolorna samt utnyttjande av internationella nätverk
  • möjlighet att sammanjämka resurser och katalysatorfinansiering
  • effektivt informationsutbyte och effektiv växelverkan