Åbo stad har bland de förslag som lämnats in av åbobor utsett företagaren Aydin Yilmaz till årets nyåbobo 2015 och projektet Runokohtauksia till årets mångkulturella handling.

Aydin Yilmaz flyttade från det kurdiska området i Turkiet till Finland på 2000-talet. Tack vare sin flit och sin seghet har mannen utan utbildning fått fotfäste i Åbo och företagsvärlden. Yilmaz äger två restauranger och sysselsätter både finländare och invandrare. Han vägleder och hjälper också invandrare för att de ska klara de krav som det finländska samhället ställer på dem.

– Valet av Aydin Yilmaz till årets nyåbobo påminner oss om att invandrare som företagare både sysselsätter människor och bidrar till att människor från olika kulturer kan arbeta tillsammans på ett naturligt sätt, konstaterar stadsdirektör Aleksi Randell.

Åtta språk och tjugo diktare

I arbetsgruppen Runokohtauksia som utsågs till årets mångkulturella gärning har diktare från Åbo översatt texter av diktare bosatta i Åbo till finska utan att kunna de språk som är föremål för översättningen. Arbetssättet är det första i sitt slag: översättningsarbetsgrupperna har översatt dikterna till finska genom att diskutera och ställa frågor på varandra. En kulturtolk har också deltagit i några av arbetsgrupperna. Antologin Runokohtauksia publiceras sommaren 2015.

– Gruppen bestående av ett tjugotal personer och åtta språk har under gemensamma möten diskuterat diktning men också mycket annat. Vi har också ätit, fotograferat, kommit överens om tidtabeller och läst högt färdiga översättningar, berättar projektkoordinatorn Marja Mäenpää.

Diktarna är Galina Inkeroinen och Andrei Karpin (ryska), Chiman Karim och Nzar Kwestani (kurdiska), Hashim Matouq och Sadik Al-Husseini (arabiska), Ainhoa González Llano (spanska), Shahla Ezadi (persiska), Diana Mistera (italienska) och Abdi Abshir Dhoore (somaliska). Dikterna har översatts till finska av diktarna Esa Hirvonen, Juha Kulmala, Timo Harju, Terhi Hannula, Tommi Parkko och Daniil Kozlov. Kulturtolkarna är Marja Liisa Valtanen, Lora Karim, Ali Rabiee, Irinja Karpina och Alas Ali.

– Projektet Runokohtauksia förenar diktarna från olika kulturer på ett unikt och uppfinningsrikt sätt, och antologin förmedlar dikterna till glädje för de finskspråkiga läsarna. Projektet är ett utmärkt val till årets mångkulturella handling, säger Randell.

Pertti Widen belönades för sitt livsverk

FM Pertti Widen har utfört ett omfattande livsverk genom att forska kring och främja den kulturella mångfalden och den interkulturella kommunikationen. Under sina nästa 40 år som högskolelektor bedrev Widen en betydande forskning inom området och utbildade tiotals studerandegenerationer till experter inom interkulturell kommunikation och till paraktiska uppdrag. Widen har också coachat finländska och utländska företag och deras anställda för att de ska kunna bli av med kommunikationsproblem och effektivera verksamheten.

Utmärkelserna delas ut vid en fest för nya medborgare 25.3.2015

Stadsfullmäktiges ordförande Seppo Lehtinen delar ut utmärkelserna Årets nyåbobo och mångkulturella handling 2015 onsdag 25.3.2015 vid en fest för nya finska medborgare i FBK-huset i Åbo.

I festen som är gemensam för Åboregionens kommuner deltar drygt 400 invånare som fått finskt medborgarskap i fjol i S:t Karins, Lundo, Masko, Virmo, Nådendal, Nousis, Pemar, Reso, Rusko och Åbo.

Författaren Nina Repo och direktören för Åbo stads bibliotekstjänster Aart De Heer talar vid festen och Norlan "El Misionario" och DJ Strings från Åboregionens musikinstitut uppträder.