Företag som utnyttjar cirkulär ekonomi skapar hela tiden ny affärsverksamhet i Åboregionen. Åbo stads mål är en kolneutral stad senast 2040. Lösningar som grundar sig på förnybar energi och cirkulär ekonomi drar in hundratals arbetsplatser till Egentliga Finland. Åbo stads strategiska mål är att bli en föregångsstad inom cirkulär ekonomi i Finland.

Cirkulär ekonomi är en ekonomisk modell, där största delen av avfallet antingen återvinns eller återanvänds, varvid andelen avfall som hamnar på soptippen minimeras. Den cirkulära ekonomins potential är enorm: Enligt en utredning som Sitra producerade i slutet av 2014 beräknas den cirkulära ekonomin som bäst kunna erbjuda en årlig tillväxt på 2,5 miljarder euro för den finska ekonomin, varav Åbo strävar efter en stor andel.

Förutom den cirkulära ekonomin har Åbo ställt upp betydande miljömål. Det mest betydande målet är att bli en helt kolneutral stad senast 2040, då växthusgasutsläppen ska vara mindre än de årliga kolsänkorna. Åbo har förbundit sig att öka andelen förnybara energikällor så att den är större än andelen fossil energi senast 2020. För närvarande utgör den förnybara energin en fjärdedel av all energi. En stad utan avfall är också inom räckhåll.

Enligt Åbo stads utvecklingschef Risto Veivo är målen tuffa men helt realistiska.

– Tack vare tidigare beslut som gjorts inom regionen, om att stödja lokal förnybar energi, befinner vi oss nu i en situation, där vi kan frigöra oss från kol helt och hållet, t.o.m. på kort sikt. Vi är inte heller alls långt ifrån att bli avfallsfria, för mindre än fem procent av allt avfall hamnar numera på soptippen, berättar Veivo om situationen i Åbo.

Den cirkulära ekonomin skapar hundratals nya arbetsplatser

Lösningar som främjar den cirkulära ekonomin och kolneutralitet beräknas skapa upptill hundratals nya arbetsplatser i Egentliga Finland i framtiden.

– Det föds hela tiden affärsverksamhet inom den cirkulära ekonomin, via olika kanaler och inom olika branscher. Vi skapar ett ekonomiskt värde i regionen genom att stödja lösningar som grundar sig på lokala värdekedjor. Lösningar som grundar sig på kol skapar inte nya arbetsplatser och därtill rinner värdeökningen utomlands, även om lösningen skulle verka förmånlig när man betraktar den vid kraftverkets portar, förklarar Veivo.

Produktionsanläggningarna har en betydande roll i främjandet av bioekonomin. Industriella symbioser ökar nyttoanvändningen av avfall, då det avfall och de biprodukter som skapas i tillverkningsprocessen vid ett stort industriföretag ofta kan fungera som råmaterial för produktionen vid ett annat företag.

I Egentliga Finland finns det många sådana symbioser. SmartChemistryPark är en utvecklingsbas som startades i början av 2015 på Raisio-fabrikernas område, och där små och medelstora kemiteknologiska företag förädlar biomassa, återvinningsmaterial och industriella biprodukter till nya produkter för den internationella marknaden. Biovakka producerar biogas och elektricitet ur avloppsslam. Meriaura Group har fartyg som går på gamla växtoljor.