Syftet med kampanjen Hela staden promenerar – jorden runt är att inspirera stadsborna att öka sin vardagsmotion.

Åbo stad antog Uleåborgs stads hälsomotionsutmaning och deltar i hälsomotionskampanjen Hela staden promenerar – jorden runt 15–31.8.2015. Förutom Åbo har också vår kära medtävlare Tammerfors anmält sig till kampanjen.

Varje steg är viktigt

–Varje steg är viktigt för att Åbo ska kunna vinna tävlingen. Ett djupare syfte med kampanjen är att öka åbobornas vardagsmotion och därigenom förbättra stadsbornas välbefinnande. Det här är ett av de viktigaste strategiska välfärdsmålen, säger direktör för fritidssektorn Minna Sartes.

Åbo stad önskar att alla invånare från småbarn till seniormedborgare inspireras av kampanjen och under varje promenadstund ökar på sina steg i två veckors tid i augusti. Utöver föreningar, samfund och arbetsplatser ombeds också daghem, skolor och vårdinrättningar för äldre delta i kampanjen. Även alla andra intresserade samarbetspartner är välkomna med för att främja åbobornas aktivitet i vardagen.

Som viktig samarbetspartner har vi redan fått Yle Turku med i kampanjen.

Flera tävlingsserier

Varje steg behövs för att åboborna ska kunna gå världen runt. I tävlingen ordnas serier för såväl privatpersoner som lag, och bland alla deltagare utlottas jättefina priser och bl.a. teater-, motions- och FÖLI-biljetter.
Åbo stad ger ytterligare information om hälsomotionskampanjen Hela staden promenerar – jorden runt under sommaren på sin webbplats och vid många evenemang. Du kan följa med resan världen runt för alla de städer som deltar i utmaningen bl.a. på webben och i sociala medier.

Ytterligare information:
Direktör för fritidssektorn Minna Sartes (allmänt om kampanjen), tel. 02 262 0910
Idrottsservicechef Minna Lainio-Peltola (idrottsaktivering), tel. 050 554 6254
Kommunikationsdirektör Saara Malila (kommunikation), tel. 02 262 7591

Nyckelord: