Under sina tre samarbetsår har Åbo stad och Siemens hittat nya lösningar på den hållbara stadsutvecklingen i medelstora städer. Ett långsiktigt samarbete av det här slaget är exceptionellt både i vårt land och internationellt.

I gemensamma utredningar har man tillämpat nya tankemodeller inom stadsutvecklingen samt bedömt de möjligheter och effekter som den nyaste teknologin innebär för utvecklingen i Åbo. Exempel på dessa är bl.a. forskningen inom den hållbara utvecklingen för bostadsområdena Skansen och Slottsstaden samt konsekvensbedömningen av den planerade spårvägen i Åbo.

– Vi har fått mycket information om hur andra städer har lyckats med stadsplaneringen. Dessutom har Siemens har genererat information om sina stadsteknologier t.ex. i fråga om trafik, byggnader och eldistribution. Det här hjälper oss med stadsplaneringen, vilket är värdefullt, berättar Åbos stadsdirektör Aleksi Randell.

– Vi har fått nyttig information om hur de medelstora städerna fungerar. Åbo har varit en visionär partner som har vågat ge sig in för ett exceptionellt samarbete. Jag rekommenderar att även andra städer visar mod av samma slag. Av detta drar alla nytta av, funderar verkställande direktören för Siemens Janne Öhman.

Verktygslåda som skapats genom samarbete kan användas av alla

Åbo har ett ambitiöst mål att minska stadens nettoväxthusutsläpp helt och hållet före 2040. Detta mål försöker man nå genom att utveckla kollektivtrafiken, energiproduktionen och byggnadsbeståndet enligt principerna för hållbar utveckling.

Siemens har hjälpt Åbo att nå målet genom att ställa sin sakkunskap om de nyaste tekniska innovationerna och lösningarna, t.ex. om elbussar, ett intelligent elnät och automation inom hustekniken till förfogande. Med hjälp av dessa lösningar kan man minska koldioxidutsläppen och energiproduktionen samt bygga nya intelligenta bostadsområden.

– Det främsta målet med samarbetet mellan Åbo stad och Siemens har varit att förbättra åbobornas livskvalitet. Alla lösningar som man kommit fram till under samarbetet bidrar till att skapa en bättre och mer hållbar stad, berättar Öhman.

Kumpanerna har skapat en verktygslåda som andra städer och företag kan utnyttja som stöd för samarbetet av samma slag. Verktygslådan är den första i sitt slag där man uttryckligen koncentrerar sig på samarbetet mellan den offentliga och privata sektorn.                                                                                

– Jag har en stark tilltro till att även andra städer kan dra nytta av vårt samarbete. Vi vill tillsammans med Siemens dela med oss av våra kunskaper även till andra, säger Randell.

Samarbetet mellan Åbo stad och Siemens inleddes år 2011 inom ramen för programmet Urban Infrastructure av näringslivsorganisationen för hållbar utveckling World Business Council for Sustainable Development, WBCSD. Åbo fungerade som pilotstad inom programmet och därmed började Åbo och Siemens planera samarbete för att främja den hållbara utvecklingen i de medelstora städerna och undertecknade ett treårigt avtal om strategiskt partnerskap år 2012.

Samarbetspartnerna har publicerat en rapport som sammanfattar det samarbete som utförts under tre år.

Läs slutrapporten