Patientdataarkivet, det elektroniska receptet och klienttjänsten Mina Kanta ingår i det Nationella hälsoar-kivet, det vill säga i Kanta-tjänsterna. Åbo stads hälsovårdsenheter tog patientdataarkivet i bruk i novem-ber i fjol.

De riksomfattande Kanta-tjänsterna tas i bruk stegvis. När tjänsterna används i hela Finland kommer hälsouppgifterna och elektroniska recept alltid att finnas till hälsovårdspersonalens och patienternas förfogande oavsett tid och plats.

Vad ändras?

I patientdataarkivet lagras uppgifter om läkarbesök och vårdperioder, patientjournaler, diagnoser, laboratorieundersökningar, utlåtanden på röntgenundersökningar, kritiska riskuppgifter och personuppgifter.

När patientuppgifterna lagras elektroniskt på ett ställe underlättar det vårdpersonalens arbete och sparar tid eftersom personalen inte behöver be om patientuppgifter från andra enheter som tidigare vårdat patienten.

Alla myndiga personer har tillgång till sina egna hälsouppgifter via Mina Kanta-tjänsten i vilken man loggar in med sina bankkoder, mobilcertifikat eller ett elektroniskt ID-kort.

Patientdata granskas inte utan orsak

I patientdataarkivet lagras uppgifter om läkarbesök och vårdperioder, patientjournaler, diagnoser, laboratorieundersökningar, utlåtanden på röntgenundersökningar, kritiska riskuppgifter och personuppgifter. Patientuppgifterna granskas inte för skojs skull.

– Användningen av patientdata som lagrats i patientdataarkivet förutsätter alltid att man har en vårdrelation till patienten.

Åbo universitetscentralsjukhus har inte tagit patientdataarkivet i bruk ännu.