Skolarbetet läsåret 2015–2016 började den 18 augusti 2015.

Förskolan, den grundläggande utbildningen och gymnasiet

Skolarbetet läsåret 2015–2016 började den 18 augusti 2015 för de svenskspråkiga elevernas del:

  • förskolan kl. 8.30
  • årskurserna 1–6 kl. 9.00
  • årskurs 7 kl. 8.30, årskurserna 8–9 kl. 9.30
  • gymnasiet, samtliga elever inskription i skolans gymnastiksal kl. 12.00, adressen Hansagatan 2
  • 17.8.2015 kl. 9.00 planeringsdag för lärarna skolvis.