Åbo stads nya webbplats turku.fi och den förnyade regionala evenemangskalendern har öppnats för offentligheten. De nya tjänsterna har ersatt de gamla från och med den 1 juli 2015. Förra gången förnyades webbtjänsten för tio år sedan.

Den nya webbtjänsten turku.fi har utvecklats enligt principen ”Mobilen först” vilket gör att webbplatsen anpassar sig efter skärmstorleken på mobiltelefoner och surfplattor. I webbtjänsten tar man också det första steget mot filtrering av innehåll för olika målgrupper eller filtrering enligt exempelvis var användaren befinner sig.

Visuella element och upplevelser spelar en större roll än tidigare. Eftersom Åbo är Finlands populäraste stad i sociala medier vill Åbo också ge sociala medier såsom Facebook, Twitter och Instagram en mer framträdande plats på den nya webbplatsen.

Arbetet med webbtjänsten pågår ännu

Förnyelsen av webbtjänsten har medfört en väldig mängd arbete för staden och de olika sektorernas innehållsleverantörer under över ett års tid. Den största arbetsprestationen ligger nu bakom oss, men det finns gott om arbete kvar även efter sommarsemestersäsongen. De svensk- och engelskspråkiga sidorna har exempelvis ännu sina brister.

Under hösten kommer bland annat nyhetsarkivet att byggas upp. Dessutom kommer den nya servicekartan samt reseplaneraren Föli att bli en del av webbtjänsten. Under sommaren pågår arbetet med att göra kontaktuppgifterna lättare att hitta. Evenemangskalendern kommer även att genomgå små korrigeringsåtgärder för att öka användbarheten och göra det enklare att lägga till evenemang.

I slutet av året utvecklas funktioner med vilkas hjälp användaren kan skräddarsy webbplatsen så att den lämpar sig för användarens egna behov. Under hösten utvecklas dessutom digitala tjänster och webbutiksfunktioner, varefter även de blir en sömlös del av turku.fi-helheten.

Feedbacken från användarna är av stor betydelse för oss och den vägleder vårt fortsatta arbete.

Päivi Saalasto

– Trots att webbtjänsten ännu är under arbete beslöt vi oss för att offentliggöra den nya webbtjänsten och kalendern nu, eftersom webbtrafiken är lugnare under semestersäsongen än exempelvis under hösten när skolorna och daghemmen har sin terminsstart. Dessutom får vi feedback av kunderna i god tid då de använder sig av tjänsten som en del av sina vardagssysslor. Feedbacken från användarna är av stor betydelse för oss och den vägleder vårt fortsatta arbete, berättar Päivi Saalasto, programdirektör för DriveTurku-projektet, som ansvarar för förnyelsen av webbtjänsten.

Det månatliga besökarantalet på webbplatsen turku.fi och evenemangskalendern uppgår till hundratusentals besökare och antalet sidvisningar uppgår till miljoner. Under sommarsäsongen minskar antalet en del, särskilt när det gäller webbplatsen turku.fi.

Åbo har höga målsättningar

I och med den nya webbtjänsten tar Åbo stad ett stort steg mot att bli en föregångare gällande digitala tjänster inom den offentliga förvaltningen – till och med på ett internationellt plan.

– Våra målsättningar är väldigt höga när det gäller att erbjuda högklassiga verktyg till våra invånare och andra kunder för att hitta både tjänster och information om vår kära stad. Webbtjänsten turku.fi fungerar tillsammans med de sociala medierna som en väldigt viktig och snabb kommunikationskanal för staden och vi kommer att satsa mycket på webbtjänstens utveckling och mångsidighet under de kommande åren, berättar Åbo stads kommunikationsdirektör Saara Malila.

Vi vill erbjuda högklassiga verktyg till våra invånare och andra kunder för att hitta både tjänster och information om vår kära stad.

Saara Malila

Webbtjänsterna har genomförts enligt den agila projektmodellen scrum som är en metod för systemutveckling samt det avgiftsfria systemet Drupal 7 som har öppen källkod. Under förnyelsearbetet har man alltså köpt arbete och kunnande, inte själva systemet. Systemutbildningen för stadens personal har huvudsakligen arrangerats med egna krafter.

Mycket positiv feedback

En utvecklingsversion av den nya webbplatsen turku.fi och evenemangskalendern öppnades för offentligheten i början av juni. På webben har användarna ombetts att ge feedback på olika sätt och över 700 personer har redan uttryckt sin åsikt om tjänsterna.

– Ett stort tack till alla som gett oss feedback såhär långt. En överlägsen majoritet av feedbacken har varit positiv, vilket ger bilden av att vi är på rätt spår när det gäller förnyelsen. Användarna har tackat oss särskilt för den tydliga strukturen och navigationsfunktionen, att det enkelt går att hitta det man söker samt det tilltalande utseendet. Vi har även fått många utvecklingsförslag, glädjer sig programdirektör Päivi Saalasto.

Det går fortfarande att ge feedback via feedbackfönstren på webbplatsen eller direkt via stadens feedbacktjänst På Plats. All feedback gås noggrant igenom, och den har en väsentlig roll när Åbo utvecklar bättre versioner sina webbtjänster.

 

Nyckelord: