Åbo stad har förnyat sin invånartidning Åboposten. Den förnyade tidningen delas ut till 118 000 hushåll, företag och aktörer inom den tredje sektorn under vecka 35. Tidningens upplaga har förblivit densamma, men så gott som allt annat har förnyats.

Det viktigaste målet med tidningen är fortfarande att informera invånarna om stadens serviceutbud och planer. Tidningen sammanfattar stadens utbud såväl i form av artiklar som bilder och evenemangstips. Åboposten utkommer fyra gånger om året och delas ut gratis till varje hushåll i Åbo.

-Förnyandet av Åboposten är ett steg i utvecklandet av stadens kommunikation och marknadsföring. Stadens visuella utseende moderniserades och förenhetligades i våras, webbplatsen utvecklas hela tiden och nu är det dags att förnya Åboposten – speciellt då tidningen firar sitt 10-årsjubileum, berättar Åbo stads kommunikationsdirektör Saara Malila.

Tidningens utseende har förnyats så att det bättre motsvarar stadens nya visuella framtoning: särskild uppmärksamhet har fästs vid färger, typografi samt användning av bilder och grafik.

Innehållsligt har artiklarna i tidningen blivit mer invånarinriktade. Om stadens serviceutbud informeras i lika stor omfattning som förut, men i mer samlad och koncis form samt i ännu större utsträckning genom invånare, företag och intressentgrupper.

-Åboposten är åbobornas gemensamma språkrör: vi erbjuder information för alla allt från barn till seniorer, från centrum till förorter, oavsett kön och nationalitet. Åboposten innehåller mycket sådan information som bara stadens egen tidning kan erbjuda, berättar chefredaktören för Åboposten Hannu Waher.

Åboposten innehåller mycket sådan information som bara stadens egen tidning kan erbjuda

Chefredaktör Hannu Waher

Tidningen satsar på flerkanalsmodell

Åboposten är en tidning som läses flitigt och är omtyckt i staden. Enligt den färskaste läsarenkäten (Taloustutkimus 2014) anser 84 procent av de tillfrågade att tidningen är pålitlig, 82 procent anser att den är en viktig informationskälla i fråga om hemstadens ärenden och 68 procent anser att Åboposten inspirerar till att delta i evenemang och aktiviteter.

Vid förnyelsen av Åboposten har vi satsat kraftigt också på flerkanalsmodellen. Innehållet i tidningen och arkivet finns också på Åbo stads webbplats www.turku.fi/sv/publikationer. Innehållet delas i stadens kanaler i sociala medier och i tidningen hänvisas systematiskt till webben för ytterligare information om stadens tjänster.

-Vi lovar att även fortsättningsvis rapportera om ämnen som rör åbobornas vardag och presentera stadens mångsidiga serviceutbud i såväl Åboposten som i stadens andra kanaler, säger kommunikationsdirektör Saara Malila.

Åboposten har förnyats i samarbete med reklambyrån Zeeland Family. Feedback på förnyelsen kan skickas till turkuposti@turku.fi eller till stadens feedbacktjänst turku.fi/paikalla

Nyckelord: