Pansio Lekpark har renoverats på grund av allvarliga dagvattenproblem. Dessutom installerades det en ny konstgräs på planenx

 

Pansio Lekpark har renoverats på grund av allvarliga dagvattenproblem. Dessutom installerades det en ny konstgräs på planen. Planen är så stor, att man kan spela även amerikansk fotboll på den. Det finns också spellinjer för två juniorplaner bredvid varandra.
Skolelever, dagisbarn, Nappulaliiga och invånare har redan tagit planen i bruk. Kalendern för att reservera turer öppnas på måndag den 31.8. (https://timmi.turku.fi). Dagsbruket om vardagarna reserveras dock för skolor och daghem. Det reserveras också fria spelturer åt områdets invånare. Öppningsfestligheter firas på Pansio-Perno dagen den 5.9. klockan 12.


Åbo stad satsade på den tionde konstgräsplanen ute. Tillsammas var kostnaderna ung. 700 000 euro av vilka 70 % gick åt att åtgärda dagvattenproblemen. Statens financierings- och forskningscentralen för boendet stödde arbetet med ung. 125 000 euro.

Stadsdel/Område: