Servicetorget Poiju erbjuder information och handledning för Åbobor som fyllt 65 år och deras anhöriga.

Vi har inga färdiga alternativ utan för varje kund uppgörs en servicehelhet som stöder honom/henne bäst. I servicehelheten kan ingå både offentlig och privat service samt service som produceras av tredje sektorn.

Utrymmena där Servicetorget Poiju finns har renoverats och samtidigt har verksamheten ändrat. Till det servicetorg som nu öppnats i Åbo har samlats information om service för över 65-åringar oberoende av vem som producerar servicen. Servicehandledarna letar fram den servicehelhet för äldre personer som passar just honom/henne bäst och stöder den äldre att klara sig hemma.

De äldre och deras anhöriga får handledning och hjälp att bedöma olika servicealternativ genom att ringa till ett telefonnummer.

- Det väsentliga i förnyelsen är också att man nu erbjuds rådgivning och information om alla servicealternativ på ett enda ställe berättar öppenvårdschefen för äldreomsorgen inom Åbo stad, Anne Vuorinen.

- Kunden handleds inte nödvändigtvis automatiskt till den offentliga sektorns service utan man erbjuder vid sidan om dessa också tjänster inom den tredje sektorn och privata företags tjänster i enlighet med de äldres individuella behov berättar Vuorinen vidare.

På servicetorget kan man uträtta sina ärenden med eller utan tidbeställning. Två servicehandledare finns på alltid på plats och handledning finns tillgängligt också på svenska.

Det nya namnet och den nya verksamheten, servicetorget för äldre Poiju, uppstod inom projektet Servicetorg i Åbo som finansierades av Sitra och slutfördes i mars 2015. Målgruppen för projektet var hemmaboende +65-seniorer som inte ännu behövde regelbunden hemvård.

Servicetorget för äldre Poiju

Humlegårdsgatan 7b, 20100 Åbo

Öppet vardagar kl. 9.00–15.00

Servicehandledning vardagar kl. 9.00–15.00, tfn 02 262 6172 (på finska)

Servicehandledning på svenska kl. 9.00–12.00, tfn 050 373 1037

E-post: ikaihmisten.palvelutori@turku.fi