Under den riksomfattande läskampanjen Hela folket läser kan två romaner, Kaj Korkea-ahos Gräset är mörkare på andra sidan och Tommi Kinnunens Neljäntienristeys, fritt och obegränsat läsas via Ellibs e-bibliotek.

Ladda e-boken på dator, tablett eller smarttelefon. Allt du behöver är ditt bibliotekskort och din PIN-kod.

Gräset är mörkare på andra sidan
Neljäntienristeys

Under vecka 38 ger vi på Åbo huvudbibliotek vägledning i användningen av e-böcker på både finska och svenska.

En e-litteraturcirkel kring Tommi Kinnunens bok ordnas fr.o.m. 7.9. Deltagarna träffas i bibliotekets Idérum måndagen 28.9 kl. 17.
 

Evenemanget i Facebook
Mer info om kampanjen

Stadsdel/Område: