I månadsskiftet augusti-september ordnade Åbo stad tävlingen Åbo till din tjänst 2015 där stadsborna röstade på den bästa nya servicen eller på den bästa förnyade servicen. FÖLI – Åboregionens kollektivtrafik röstades fram som vinnare i tävlingen. Det blev en klar seger för Föli, för det fick två tredjedelar av de avgivna rösterna.

Priset mottogs av kollektivtrafikplanerare Jouko Tervonen, förvaltningssekreterare Pirjo Kuoppala, kollektivtrafikdirektör Sirpa Korte, servicerådgivare Jaana Sitaru-Niemi och utvecklingschef Jari Paasikivi.

 

Föli omfattas av Åbo, S:t Karins, Reso, Nådendal, Rusko och Lundo. I området gäller samma biljettpris; priset är detsamma oberoende av resans längd. Antalet resor i regionen har stigit med cirka 20 procent jämfört med tiden före Föli.

Kollektivtrafikdirektören Sirpa Korte berättar att kunderna har varit glada över Fölis användarvänliga tjänster.

- Vi får positiv feedback på våra moderna tjänster såsom reseplaneraren, bussarna på kartan och mobilbiljetten. Kunderna är också nöjda med våra förmånliga priser, lätt tillgänglighet och smidigheten i trafiken, berättar Korte.

I fortsättningen kommer vi att lansera många nya tjänster inom Föli. Det handlar exempelvis om en elektronisk avläsning av mobilbiljetter och gemensamma biljetter med såväl evenemangsarrangörer som med fjärrtrafiken. Vi kommer också att förbättra vår webbladdningstjänst i framtiden.

- Föli med sin fräscha profil har förbättrat kollektivtrafikens image. Det är jättetrevligt att höra människor på torget säga att de åker med Föli i stället för att ”bara” åka buss. Föli har smugit sig smidigt in i språkbruket i Egentliga Finland, konstaterar Korte.

Stadsdirektör Aleksi Randell gratulerar kollektivtrafikdirektören Sirpa Korte till segern i tävlingen Åbo till din tjänst. Foton: Antti Korpinen

Den bästa serviceförnyelsen i Åbo belönades för fjärde gången

Övriga serviceförnyelser som i år deltog i tävlingen var de ambulerande hobbyklubbarna och -verkstäderna inom ungdomstjänsterna, samservicestället Monitori, feedbacktjänsten och grupphandledningen vid diabetesmottagningen.

I tävlingen avgavs 1023 röster varav vinnaren fick 681 röster.

Tävlingen Åbo till din tjänst ordnades för första gången år 2012. Syftet med tävlingen är att fortsättningsvis uppmuntra stadens anställda till bättre service och effektiv verksamhet genom att skapa idéer till serviceförnyelser. Dessutom vill man genom tävlingen presentera stadsborna intressanta tjänster och servicereformer som Åbo stad har att erbjuda.

Tävlingen Åbo till din tjänst