Äldrerådets medlemmar besöker servicetorget för äldre (Humlegårdsgatan 7b) under hösten.

Tisdagen den 3.11. Ulla-Maija Vierimaa, äldrerådets ordförande

Tisdagden 17.11. Mirja Kautonen

Tisdagen 1.12. Raili Engdahl

Kom och ta del av och diskutera aktuella saker.

Mera information: