Social- och hälsovårdsnämnden beviljar riktade understöd till de föreningar och organisationer, som verkar enligt de tyngdpunkter nämnden godkänt för välfärdssektorn. De understöd som nu kan sökas är riktade till organisationer som handhar folkhälsoarbete och förebyggande missbrukarvård samt till föreningar och organisationer som befrämjar socialt välbefinnande.

Den organisation eller förening som söker understöd bör kunna uppvisa verksamhet i minst ett års tid.

Ansökningstiden börjar den 2.11.2015 kl. 08.15 och tar slut den 30.11.2015 kl. 15.30.

Ansökningarna fylls i och lagras jämte bilagor i första hand i det elektroniska datasystemet för ansökan om bidrag. Du hittar länken till det elektroniska datasystemet för ansökan på denna www-sida. Det kommer också att finnas ansökningsanvisningar och utskrivbara ansökningsblanketter på sidan då ansökningstiden börjar.

Det arrangeras informations- och skolningstillfällen där man visar hur den elektroniska ansökningsblanketten används. Alla tillfällen har samma innehåll och de hålls på Lehmusvalkama välfärdscenter (adress Stickelbärsgatan 7):

on 11.11. kl. 15.00–17.00 (möjlighet att bekanta sig med Lehmusvalkama kl. 17.00–18.00)

Principerna för användning av stadens utrymmen som är lämpliga för föreningarnas verksamhet diskuteras också på tillfällena samt vilken verksamhet och vilka uppgifter som kunde förverkligas genom kompanjonskap. Buss nr 9, 12 och 99 går till en hållplats nära Lehmusvalkama och servicelinje 1 går ända fram till Lehmusvalkama.

Mera information

Nyckelord: