I och med att Åboregionens nya näringslivsavtal har finslipats slutförs arbetet med att koncentrera innovations- och näringstjänsterna till Turku Science Park.

– Ur kundens synvinkel är det viktigt att servicen är lätt tillgänglig och ligger fysiskt så nära varandra som möjligt. Turku Science Park blir nu en koncentration där företagare och de som är intresserade av företagande får hjälp och sparring i alla skeden av företagsverksamheten, säger direktör för Åboregionens Utvecklingscentral Niko Kyynäräinen.

Turku Science Park blir nu en koncentration där företagare och de som är intresserade av företagande får hjälp och sparring i alla skeden av företagsverksamheten.

Niko Kyynäräinen

Omfattande servicehelhet

De huvudfunktioner som ingår i det nya näringslivsavtalet är företagstjänsterna och näringsfonden. Genom medel ur näringsfonden kan man delvis eller helt finansiera sådana projekt och verksamheter som främjar livskraften i Åboregionen. Företagstjänsterna består huvudsakligen av rådgivnings- och utvecklingstjänster för företagen. I serviceavtalet ingår också Invest In- och etableringstjänster, regionala marknadsföringsåtgärder och upprätthållande av regionala nätverk och kompetenskluster.

Verkställande direktör för Turku Science Park Oy Rikumatti Levomäki påminner att karaktären av den service som företagen behöver har förändrats snabbt under de senaste åren. Vid sidan av den allmänna företagsrådgivningen erbjuder man nu funktioner och tjänster som stöder innovationsverksamheten, tillväxten och internationaliseringen.

– Genom det nya avtalet vill man säkerställa att företagsverksamheten som bygger på allt snävare kompetensområden kan få de tjänster som den behöver i Åboregionen oavsett hemkommun och dra nytta av utvecklingsprojekt inom sin egen bransch.

Mer kommunal aspekt på beslutsfattande

Genom det nya avtalet vill man också förbättra kommunernas möjligheter att påverka verksamheten. Särskilt projektverksamheten som företagen upplevt som avlägsen vill man utveckla så att den bättre motsvarar kommunernas önskemål. Beslutsfattandet och verksamheten strömlinjeformas också genom att slå samman Åboregionens Utvecklingscentral och Turku Science Park Oy till en organisation. För tillfället finslipar man en finansieringsmodell för avtalet.

– Målet är att varje kommun i Åboregionen deltar i kostnaderna med ca 10 euro per invånare. På så sätt skulle den totala finansieringen uppgå till ca 2,5 miljoner euro år 2016–2019. Dessutom är Åbo stads direkta finansiering ca 1,5–2 miljoner euro. Även EU, Sitra, Tekes och olika nationella finansieringskällor kompletterar helheten, säger Niko Kyynäräinen.

Att koncentrera tjänsterna nära varandra har framskridit enligt planerna. Företagsservicestället Potkuri flyttade till ICT-City i somras, SparkUp-gemenskapen som sporrar uppstartsföretagen firar sitt öppnande i ElectroCity om ett par veckor och i början av nästa år flyttar Åboregionens Utvecklingscentral och Turku Science Park Oy till ICT-City. I framtiden flyttar också Brahea-centret vid Åbo universitet samt enheten för serviceaffärsverksamheten vid Åbo yrkeshögskola.

Stadsdel/Område: