Åbo universitet, Åbo Akademi, Tammerfors tekniska universitet, Åbo yrkeshögskola och Satakunta yrkeshögskola har ingått avtal om att utöka den tekniska utbildningen vid västkusten.

Turku Future Technologies (TFT)

  • Ett samarbetsnätverk av åtta finländska universitet och yrkeshögskolor: Aalto-universitetet, Villmanstrands tekniska universitet, Uleåborgs universitet, Tammerfors tekniska universitet, Åbo yrkeshögskola, Åbo universitet, Yrkeshögskolan Novia/Aboa Mare och Åbo Akademi.
  • Målet är att förstärka det tekniska kunnandet samt främja Åboregionens och Sydvästra Finlands synlighet och dragningskraft som kompetenskoncentration inom tekniken.
  • Samarbetet upprätthålls av städerna Åbo och Raumo samt Åboregionens utvecklingscentral.

Genom samarbetsavtalet börjar man utbilda diplomingenjörer inom maskinteknik och automatik/robotik i Egentliga Finland och Satakunta. Utbildningen ordnas i form av ett magisterprogram. Städerna Åbo, Björneborg och Raumo, Egentliga Finlands förbund, Satakuntaförbundet och de lokala handelskamrarna stöder projektet.

‒ Vi gick in för att utveckla utbildningen för att högskolorna ska kunna svara på de ökande kompetensbehoven särskilt inom teknologiindustrin i regionen. Näringslivet har redan länge efterlyst diplomingenjörsutbildning och nya tekniska experter i regionen, berättar rektor för Åbo universitet Kalervo Väänänen.

Aleksi Randell. Foto: Joel Haapamäki

Samarbetet är en del av Turku Future Technologies-samarbetet

Åbo yrkeshögskola från sin sida har öppnat direkta diplomutbildningsstigar som i huvudsak genomförs i Åbo genom att ingå avtal med Villmanstrands tekniska universitet och Åbo Akademi. Dessutom har Åbo yrkeshögskola och Åbo Akademi ingått avtal om ett utbildningssamarbete varmed man utvecklar naturliga studiestigar för Åbo yrkeshögskolas ingenjörer inom ramen för Åbo Akademis engelskspråkiga diplomingenjörsprogram.

Avtalet gäller Åbo Akademis diplomingenjörsprogram för kemiteknik och datateknik. Åbo yrkeshögskolas ingenjörsstuderande inom olika områden kan i framtiden söka till dessa utbildningsprogram utan separata överbryggande studier.

Turku Future Technologies-helheten handlar om att förstärka den tekniska utbildningen på högre högskolenivå, att förstärka dragningskraften för den tekniska utbildningen och att öka kännedomen om och dragningskraften för vår region bland teknologiexperter och -företag.

Aleksi Randell

– Sydvästra Finland är ett av de produktionsmässiga kärnregionerna inom den finländska teknologiindustrin och det högteknologiska kunnandet. Åbo och Sydvästra Finland uppfattas ändå inte som en kärnregion inom teknologin och som ett potentiellt pendlingsområde för tekniska experter. Mot den här bakgrunden är det lätt att förstå hur viktigt det aktuella samarbetsavtalet är, betonar Åbos stadsdirektör Aleksi Randell.

För Satakuntas näringsliv säger sig Björneborgs stadsdirektör Aino-Maija Luukkonen vara nöjd med att diplomingenjörsutbildningen inom maskinteknik äntligen inleds i regionen.

- Vi har i åratal arbetat hårt för den här saken i Björneborg och det är ju utmärkt att Åbo universitet, Tammerfors tekniska universitet och regionens yrkeshögskolor nu har hittat en lösning på den bristande diplomingenjörsutbildningen i regionen.

Rektor för Tammerfors tekniska universitet Markku Kivikoski betonar vikten av ett gott samarbete i inledningsfasen av verksamheten.

- När denna grundförutsättning fungerar, är det tack vare modellen för examensinriktad fortbildning som utvecklats av Tammerfors tekniska universitet möjligt att snabbt reagera på  efterfrågan på diplomingenjörer vid sydvästkusten, konstaterar Kivikoski.