Den europeiska maritima dagen (European Maritime Day, EMD) kommer att hållas i Logomo i Åbo den 18–19 maj 2016. Konferensens Investing in smart and sustainable solutions for Blue Growth huvudtema är hållbar maritim tillväxt.

Vad är EMD?

Den europeiska maritima dagen har sedan 2008 alltid firats runt den 20 maj enligt beslut av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd.

Det mest betydelsefulla evenemanget under den europeiska maritima dagen är storkonferensen som varje år arrangeras i en europeisk havsstad.

Huvudarrangörerna för den europeiska maritima dagen 2016 är DG Mare, Europeiska kommissionens generaldirektorat för havsfrågor och fiske, Statsrådets kansli och värdstaden Åbo.

European Maritime Day

Runt tusen specialkunniga och beslutsfattare som arbetar med maritima frågor förväntas delta i konferensen i Åbo från olika håll i Europa. Förutom en konferens omfattar den europeiska maritima dagen även en publikdag som hålls den 20–22 maj 2016. Programmet bjuder på olika maritima aktiviteter som passar alla åldrar.

Den maritima dagens mål är att betona den maritima miljöns och ekonomins stora internationella betydelse. Värdstaden Åbo står i spetsen för Finlands maritima bransch och varvsindustri. Många av världens största och mest miljövänliga kryssningsfartyg har byggts i Åbo.

Informationstillfälle i Bryssel

Ett informationstillfälle för intressenter hölls i Bryssel onsdagen den 18 november vid Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen. Evenemanget väckt stort intresse och inom utsatt tid hade över hundra deltagare anmält sig.

Under tillfället talade Aleksi Randell, stadsdirektör för Åbo stad, Kari Häkämies, landskapsdirektör för Egentliga Finland, Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve, ambassadör och chef för Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen, Päivi Wood, ambassadråd vid Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen samt Claus Schultz och Haitze Siemers från DG Mare, Europeiska kommissionens generaldirektorat för havsfrågor och fiske.