Flytten sker stegvis med början den 30.11.2015 fram till slutet av detta år.

Socialbyrån flyttar tillfälligt från Slottsgatan till Aningaisgatan (skattebyråns fd utrymmen). Flytten sker stegvis med början den 30.11.2015 fram till slutet av detta år. Fastigheten på Slottsgatan renoveras och den beräknas vara klar år i början av år 2017.