Den traditionella julgranen vid Domkyrkan kommer i år från Peltotie i Reso. Granen som donerats av Kimmo Haapasalo och hans fru är 22 meter hög och väger cirka 4 ton.

Granen har en betydande ställning som representant för julstaden Åbo. Det finns även starka krav på rikets främsta gran: den ska vara 20–25 meter hög, yvig, jämn och vackert grön.

I år erbjöds Åbo totalt 14 granar, varav de som fanns längst bort var från Nakkila, Karis och Nummi-Pusula. Tyvärr gallrades de två vackraste granarna ut på grund av dåliga vägförbindelser. Årets ståtliga gran som donerats av paret Haapasalo uppfyller alla kriterier för rikets främsta gran.

Granen transporteras från Peltotie via rondellen vid Mylly och Turun ohitustie till Tavastlandsvägen. Därifrån förflyttas den längs den gamla bekanta rutten som går längs Tavastgatan till Domkyrkan. Hur länge transporten tar beror på vädret. Ett vindfritt och varmt väder gör det enklare att lasta på granen och binda fast grenarna, medan vind och köldgrader försvårar lastningen. Vid minusgrader kan de tjockare grenarna inte bindas tillräckligt nära stammen av risk att gå av. Granen reses upp strax efter att den kommit fram. Granen står rest framför kyrkan cirka klockan 13.

Granen står framför Domkyrkan fram till tjugondag Knut. När granen har tjänat sitt hederssyfte återlämnas den till donatorerna avsågad i några meter långa bitar.

Åbo Energi donerar traditionsenligt granens belysning. Belysningen genomförs med totalt 715 miljövänliga och energisparande lysdiodlampor. Lamporna monteras torsdagen den 26 november och samtidigt repareras eventuella skador som kommit till under transporten. Granbelysningen tänds lördagen den 28 november.

Domkyrkogranen har långa traditioner

Varje år skaffar Åbo stad en gran till Domkyrkotorget. Domkyrkogranen har långa traditioner. Den första belysta granen togs till platsen redan år 1900. Den regelbundna traditionen med att ha en julgran på Domkyrkotorget började på 1930-talet, men enligt hävd ska det ha funnits små avbrott i grantraditionen under krigsåren. Sedan 1955 har man noggrant antecknat uppgifterna om granarna. Av uppgifterna framgår bland annat vem som har donerat granen och var den har vuxit.

Traditionellt har granen sågats ner i bitar och återlämnats till donatorerna efter att den tjänat som Finlands mest berömda julgran. Ibland har man även tillverkat trädgårdsmöbler av granen och en gång fick granen ett nytt liv som råvirke för museiskeppet Sigyn.

Kuntec Infra sköter arbetet med att välja ut, fälla, transportera och resa upp granen på uppdrag av Åbo Fastighetsaffärsverk.

Nyckelord: