Hemvården har haft som målsättning att effektivera den det direkta kundarbetet, utöka andelen arbetstid hos kunden och att förbättra kundnöjdheten. Nu söker man nya sätt att effektivera verksamheten genom utläggning på entreprenad och man utreder vilken inverkan utläggningen har på kostnaderna.

Social- och hälsovårdsnämnden beslöt på sitt möte den 15.9.2015 att man börjar bereda en konkurrensutsättning av ett eller flera områden inom hemvården genom samarbetsförfarande. Stadsfullmäktige godkände den 16.11.2015 konkurrensutsättningen som en del av budgetförslaget för år 2016.

Hemvården har haft som målsättning att effektivera den det direkta kundarbetet, utöka andelen arbetstid hos kunden och att förbättra kundnöjdheten. Nu söker man nya sätt att effektivera verksamheten genom utläggning på entreprenad och man utreder vilken inverkan utläggningen har på kostnaderna. Den egna verksamheten bör fortsättningsvis effektiveras i alla närserviceområden vid sidan av att ett område läggs ut på entreprenad.

Fredagen den 11.12. görs en framställning till styrgruppen som berett konkurrensutsättningen av hemvården om att servicen inom närserviceområdet Luolavuori-Björkas konkurrensutsätts.

Den fastanställda personalens anställningsförhållande fortsätter. Totalt 32 vakanser finns i området. Man för diskussioner med den fastanställda personalen vart inom hemvården de skulle vilja flytta då den nya aktören påbörjar sin verksamhet. Man stöder personalen i utläggningsprocessen och diskuterar tillsamman med företagshälsovården och arbetarskyddet om hur den påverkar personalen.

Hemvårdskundernas fortsatta service inom området tryggas under hela omvandlingen.

Styrgruppen finslipar begäran om offert under början av januari. Social- och hälsovårdsnämnden behandlar konkurrensutsättningen och de uppgjorda offerthandlingarna på sitt möte i januari 2016. Den konkurrensutsatta producenten kan påbörja sin verksamhet i området tidigast i september 2016.