Största delen av skolorna i Åbo har jullov mellan 19.12.2015 och 3.1.2016. Familjerna med barn som behöver dagvård har informerats om hur dagvården ordnas under jourtiden. Bildningssektorn önskar alla en fridfull jul!

ÄMBETSVERKET FÖR FOSTRAN OCH UNDERVISNING

Stängt 21.12.2015–6.1.2016.

Obs! Vår nya adress är Åbo stad, Bildningssektorns förvaltning, PB 355, 20101 Åbo

 

SVENSKSPRÅKIG SMÅBARNSFOSTRAN
 

 • Dejour: Braheskolan, öppet alla vardagar
 • Centrums svenskspråkiga dve. (Skolgatan 10) stängt 21.12.2015–3.1.2016
 • Sirkkala dve. (Observatoriegatan 4):stängt 28.12.2015–3.1.2016
 • Östra svenska dve. (kuratorstigen 7): stängt 28.12.2015–3.1.2016

Vid akuta ärenden gällande barnens dagvårdsarrangemang under jul och nyår vänligen kontakta dagvårdsenheterna direkt eller de jourhavande daghemsföreståndarna:

 • Viveka Erlund t. 050 3967153
 • Nina Rosenberg t. 050 4323689

 

FINSKSPRÅKIG SMÅBARNSFOSTRAN

Småbarnsfostran koncentrerar sin verksamhet under julen 28.12.2015–3.1.2016, då följande daghem har jour i de olika serviceområdena:

Det södra området:

 • Dagvårdsenheten i Kukola, Annängsgatan 2
 • Dagvårdsenheten i Hammarbacka, Dragonvägen 56

Det östra området

 • Dagvårdsenheten i Laustis, Magistratsstigen 2
 • Dagvårdsenheten i Österås, Viinamäkigatan 7

Det västra området:

 • Seltampsstigens dagvårdsenhet, Seltampsgatan 5
 • Dagvårdsenheten i Portsa, Sofiagatan 7

Det norra området

 • Dagvårdsenheten vid Rauniplan, Rauniplan 4
 • Dagvårdsenheten i Patis, Lekbergsgatan 7

Jourhavande daghem i skiftesvården

 • Dagvårdsenheten i Stationsområdet, Hantverkaregatan 20
 • Dagvårdsenheten på Kaskisbacken, Kaskisgatan 7
 •  

De jourhavande daghemmen i skiftesvården är stängda 24.12  kl. 15–26.12 kl. 6.30

 

Familjerna med barn som behöver dagvård har informerats om hur dagvården ordnas under jourtiden.

Servicehandledningen för småbarnsfostran är öppen normalt före julen och mellandagarna, kl. 9–15.30 och telefonjouren kl. 9–15. På fredagarna och jul- och nyårsafton (23.12 och 31.12) är servicehandledningen öppen kl. 9–15. 

Obs! Servicehandledningen för småbarnsfostran har flyttat till Åbo-punkten, Puolalagatan 5.

 

DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN

Jullov 19.12.2015–3.1.2016.

 

GYMNASIEUTBILDNINGEN

Jullov 19.12.2015–3.1.2016.

Kvällsgymnasiet har jullov 18.12.2015–10.1.2016.

 

YRKESINSTITUTEN

Jullov 23.12.2015–3.1.2016.

 • Undervisningsrestaurangen Taito betjänar fram till 22.12.2015 och öppnar sina dörrar igen 4.1.2016.
 • Undervisningsrestaurangen Taito betjänar fram till 17.12.2015 och öppnar sina dörrar igen 11.1.2016.
 • Butiken i Aninkais betjänar fram till 21.12.2015 kl. 10–17 och öppnar sina dörrar igen 4.1.2016.

 

VUXENUTBILDNINGEN

Vuxenutbildningens kontor är öppet under julen och nyåret alla vardagar kl. 9.00–15.00, med undantag för onsdag 23.12 och torsdag 31.12, då vi stänger kl. 12.00. Vi rekommenderar att du först tar kontakt med vår kundtjänst per telefon: 02 2633 4777.
 

TYÖVÄENOPISTO

Työväenopisto är öppet 1.9.–3.12.2015 må–to kl. 10–18 och 7.12.–17.12.2015 må–to kl. 10–15.
Työväenopisto har jullov 18.12.2015–10.1.2016 och öppnar sina dörrar igen fr.o.m. 11.1.2016 kl. 10–18.
Arbis har jullov 21.12.2015–3.1.2016.

 

 • Café Dominic öppnar sina dörrar igen 11.1.2016.

 

Bildningssektorn önskar alla en fridfull jul!