Det finns funktionsstörningar vid vissa tjänster inom eHälsoservice-betjäningsportalen. Vi beklagar de olägenheter detta medför.

Vid användningen av portalens hälsoinformationstjänst (Hälsouppgifter-delen) bör följande observeras:

  • Referensvärdena kan fattas i laboratorieprovens resultat.

  • De mätningar patienten gjort själv (mätresultat som skickats via portalen) visas i portalen som om en yrkesperson gjort dem.

Du kan ta kontakt med respektive verksamhetsställe i de ärenden som gäller hälsouppgifterna.