Åbo stad upphör att erbjuda det trådlösa nätet Sparknet. Det nya trådlösa nätet heter Turku-Guest.

Exempel på användar-ID vid inloggning på Turku-Guest: 853A1234567@vaskikirjastot.fi

I biblioteken består nätets användar-ID av numret på Vaski-bibliotekskortet + ändelsen @vaskikirjastot.fi

Lösenordet är kortets pinkod.

Personalen hjälper gärna till vid behov!