I fjol flydde över en miljon människor till Europa för att söka skydd för krigs- och våldsspiralen. Flyttrörelsen fortsätter, och även till Åbo söker sig nya asylsökande. Åbo stad vill påminna att även i föränderliga situationer måste vi tillsammans med dem som fått asyl göra Åbo till en stad där alla kan leva ett bra och tryggt liv. Kritiska frågor får och ska ställas, men vi får inte ge utrymme för våld, förakt och rädsla.

Invånarna kan också påverka valet av årets nyåbobo och mångkulturella handling genom att nominera kandidater och handlingar under januari.

Vem, vad?

Till årets nyåbobo utses en person med invandrarbakgrund som är bosatt i Åboregionen, och för årets mångkulturella handling däremot belönas en person, ett företag, en förening eller ett annat samfund. De som belönas har på ett exemplariskt sätt främjat den mångkulturella dialogen och det mångkulturella samarbetet.

Personer som tidigare tilldelats utmärkelsen Årets nyåbobo är bl.a. företagaren Aydin Yilmaz, stadsfullmäktigeledamöterna Roda Hassan, Alas Ali och Muhis Azizi, läraren Hatice Kütük, verkställande direktören Maria Severina, redaktören Wali Hashi samt ordföranden för föreningarna Sondip ry och Yhdessä Yhdistys ry Hasan Habib.

Utmärkelsen årets mångkulturella handling har fått projektet Runokohtauksia, fotbollen som integrerare, Åbo kristliga institut, den pensionerade läraren Anja Marjanen, rektor Annika Hongisto och Åbo normalskolas verksamhet på grundskolenivå för att stödja mång- och interkulturalismen samt Kvinnocentrets i Åbo verksamhet mot hedersvåld.

Alla valda personer är exempel på hur integreringen i det nya hemlandet kommer hela samhället till nytta. Invandrarna spelar också en allt större roll i fråga om utvecklingen och välfärden i Åboregionen.

Många slags mångkulturella handlingar talar för att åboborna har vilja att samarbeta och göra tillsammans med nykomlingarna.

Föreslå nu!

Du kan komma med förslag t.o.m. 31.1.2016 på webben eller genom att fylla i blanketten som kan fås bl.a. på biblioteken och Åboservicen, Puolalagatan 5.