Verksamhetsbidrag kan sökas för år 2016 senast 31.3.2016 kl. 16.

Åbo stads ungdomsnämnd beviljar verksamhetsbidrag åt ungdomsföreningar i Åbo och liknande regionala organisationer för att år 2016 möjliggöra stadgeenlig allmän ungdomsverksamhet som följer verksamhetsplanen.
Verksamhetsbidrag kan sökas för år 2016 senast 31.3.2016 kl. 16. Försenade ansökningar behandlas inte.

Om föreningen har beviljats verksamhetsbidrag föregående år bör det i ansökningen bifogas en utredning om föregående års utnyttjande av verksamhetsbidraget.

Den elektroniska ansökan kan göras på adressen lomakkeet.turku.fi (ansökningstiden är 2.2–31.3 kl. 16).

Ansökan på papper bör skickas till Ungdomstjänster, PB 1000, 20501 Åbo eller till Konst- och Aktivitetshuset för ungdomar Vimma, Auragatan 16.

Information om ungdomsnämndens verksamhetsbidrag fås från Vimma eller www.turku.fi/avustukset.
Nuorisopalvelut
Vimma

Tilläggsuppgifter: Kerstin Paananen