Åbo filharmoniska orkester arrangerar i samarbete med Åbo musikfestspel världspremiären på operan Die Kalewainen in Pochjola, som varit försvunnen i 127 år och nu upptäckts i Åbo stadsbiblioteks arkiv. Verket ifråga är den första operan med Kalevalatema i hela världen och den överlägset mest storslagna komposition som skrivits i Finland på 1800-talet.

Operan uruppförs på Kalevaladagen 28.2.2017 kl. 18 i Logomo, och ges sammanlagt sex gånger.

Åbo filharmoniska orkester och Stiftelsen för Åbo musikfestspel firar Finlands hundraårsjubileum genom världspremiären på Karl Müller-Berghaus (1829–1907) opera ”Die Kalewainen in Pochjola”. Sex föreställningar ges i Logomo och dessutom görs en högklassig streaming-inspelning gjord med flerkamerateknik, ämnad att spridas via internet i hela Finland och även utomlands.

Müller-Berghaus var kapellmästare vid Musikaliska sällskapet i Åbo 1888–1895. Han komponerade då en stor opera i fyra akter som aldrig uruppfördes. Endast verkets andra akt framfördes konsertant i Åbo 17.2.1890 och fick då ett begeistrat mottagande. Det sceniska uruppförandet gick i stöpet i och med att Åbo – liksom Helsingfors – saknade en lämplig plats att framföra verket; också besättningen var alltför stor för dåtida möjligheter i Åbo. Verket krävde dessutom utmärkta sångare med stort röstomfång. Man planerade ett uruppförande vid operan i Hamburg men en koleraepidemi bröt ut i staden och operans verksamhet avbröts. Kalewainen uppfördes aldrig och efter Müller-Berghaus död försjönk verket i Törnrosasömn i över hundra år. Stilmässigt spinner operan vidare på hjältetraditionerna inom Wagneropera och tyska romantik.

För några år sedan upptäckte forskare ett partitur i Åbo stadsbibliotek. Partituret hade donerats av fru Betty Elfving från Åbo, personlig vän till Müller-Berghaus. Efter denna upptäckt har flera respekterade musiker och forskare bekantat sig med partituret och anser enhälligt att verket är en professionellt komponerad opera med melodier som sitter bra för sångröster. Verket möblerar om hela den finländska operahistorien, såsom den hittills varit skriven.

I februari 2017 uruppförs operan i Åbo. Åbo filharmoniska orkester dirigeras av Leif Segerstam. Regissör är Tiina Puumalainen, som på sistone regisserat såväl Utrensning, som baserar sig på Sofi Oksanens verk, och Fantomen på Operan, bägge vid Finlands Nationalopera. För scenografin svarar Teppo Järvinen, som även stod för scenografin till Erik XIV, som uppfördes i Åbo vid kulturhuvudstadsåret 2011. Ljussättningen planeras av Teemu Nurmelin och dräkterna av Pirjo Liiri-Majava.

Huvudrollerna sjungs av bl.a. tenoren Christian Juslin, som sjunger Achti Lemminkäinen. Juslin har nyligen uppträtt bl.a. i metalloperan Indigo vid Nationaloperan. Sopranen Johanna Rusanen-Kartano sjunger Ismos parti, som är skrivet för dramatisk sopran. Barytonen Tommi Hakala, en av Finlands internationellt mest framgångsrika operasångare, sjunger Ilmarinens roll. De övriga sångarnamnen offentliggörs under våren 2016.

En egen webbplats grundas för projektet och där skapas en egen multimedievärld: www.kalewainen.fi. Webbplatsen uppdateras från och med våren 2016.

Operan är en samproduktion mellan Åbo filharmoniska orkester och Åbo musikfestspel. Die Kalewainen in Pochjola fortsätter ett förtjänstfullt operasamarbete i Åbo. Projektet är rekordstort ur såväl nationellt som internationellt perspektiv. Förutom Åbo filharmoniska orkester och Åbo musikfestspel är många andra institutioner involverade: Åbo museicentrum och bibliotekstjänster, Helsingfors universitet, Åbo yrkeshögskolas Konstakademi (mediebranschen), Goethe-institutet i Finland och talrika andra konstnärer, forskare och producenter.

Huvudsamarbetspartner inom företagsvärlden är Konecranes Ab.

Biljettförsäljningen inleds på Sampodagen 3.4.2016 i alla Lippupistes servicepunkter i hela landet.

Åbo filharmoniska orkester

Åbo musikfestspel