Affärsresenärerna i Sydvästra Finland väljer Åbo flygplats som avreseflygplats nästan lika ofta som Helsingfors-Vanda flygplats. Företagen anser att Åbo flygplats är mycket viktig för regionens konkurrenskraft.

Egentliga Finlands förbund och Åbo stad utredde i samarbete med Företagarna i Egentliga Finland samt Åbo och Raumo handelskammare användningen av Åbo flygplats, flygtrafikens utvecklingsbehov samt de faktorer som påverkar affärsresenärernas val av flygrutter. Enkäten genomfördes i november–december 2015 och riktades i första hand till företagarnas och handelskamrarnas medlemmar samt till personalen vid landskapets högskolor. Enkäten besvarades av sammanlagt 912 personer, främst från företagen. Enkäten som riktades till medborgarna besvarades av sammanlagt 208 personer.

Att Åbo flygplats uppskattas beror på flygplatsens nära läge, goda trafikförbindelser till flygplatsen samt en snabb genomloppstid för incheckningar och säkerhetskontroller. Det finns möjlighet att öka passagerarmängden på Åbo flygplats genom att locka hit dem som nu väljer bl.a. Helsingfors-Vanda flygplats som avreseflygplats. Passagerarflykten till Helsingfors-Vanda flygplats skulle man kunna dämpa effektivast genom att påverka prissättningen av flygförbindelserna från Åbo flygplats samt genom att planera tidtabellerna så att de på ett bättre sätt betjänar affärsresenärerna.

- Åbo flygplats väljs som avreseflygplats på grund av sitt läge och lätt åtkomlighet – resekedjan från hemmet till flygplatsen i Åbo är smidig. Även en snabb genomloppstid vid incheckning och säkerhetskontroll talar för användningen av hemflygplatsen, berättar intressebevakningsdirektör för Egentliga Finlands förbund Janne Virtanen

Enligt enkäten påverkade bättre utbud av flygförbindelser, mera passande tidtabeller samt förmånligare priser valet av Helsingfors-Vanda som avreseflygplats. Om Helsingfors-Vanda väljs som avreseflygplats så kör affärsresenärerna i huvudsak med sin egen bil till flygplatsen.

Företagsrepresentanter väljer Åbo flygplats som avreseflygplats nästan lika ofta som Helsingfors-Vanda flygplats.  

- Enkäten ger tydligt vid handen att aktörerna i Sydvästra Finland har en stark vilja att utnyttja flygförbindelserna från Åbo alltid när det bara är möjligt. Majoriteten av de som valde Helsingfors-Vanda flygplats skulle ändå välja Åbo flygplats om prissättningen av flygförbindelserna vore rimlig och om tidtabellerna betjänade affärsresenärerna på ett bättre sätt, konstaterar Åbo stads kontaktdirektör Antti Kirkkola

Utbudet på flygförbindelser från Åbo och därigenom också lönsamheten för förbindelserna skulle kunna förbättras om aktörerna allt oftare skulle välja Åbo flygplats som avreseflygplats i stället för Helsingfors-Vanda – Åbo har möjlighet att öka passagerarantalet.

Resultaten av flygtrafikenkäten (på finska)