Utmärkelserna gick till Berhan Ahmadi, kyrkans modiga och synliga verksamhet i samband med den enorma tillströmningen av asylsökande i höstas vilket överrumplade finländarna samt Saluhallens kulturella mångfald.

Åbo stad har bland de förslag som lämnats in av åbobor utsett Berhan Ahmadi till årets nyåbobo 2016. Han arbetar som restaurangkock och är en aktiv medlem i Servicebranschernas fackförbund PAM, i förbundet Socialdemokratisk Ungdom och i Delegationen för etniska relationer ETNO.

- Berhan Ahmadi är alltid beredd att hjälpa dem som har det sämre ställt. Han är en synlig förespråkare för invandrarintegrationen och har genom sina handlingar visat att en invandrare kan anpassa sig till ett nytt land. En mer tvättäkta åbobo som Berhan får man leta efter, beskriver en av dem som föreslog Ahmadi till årets nyåbobo.

Kyrkans modiga och synliga verksamhet

För årets mångkulturella handling belönades kyrkans modiga och synliga verksamhet i samband med den enorma tillströmningen av asylsökande i fjol vilket överrumplade finländarna: ärkebiskop Kari Mäkinen har fått nationell uppmärksamhet genom att modigt försvara de mänskliga rättigheterna för dem som drabbats av konflikter, biskop Kaarlo Kalliala har främjat dialogen mellan kulturer och religioner och Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet anvisade i snabb takt Heinänokka lägercentrum för nödinkvartering av asylboende.

Bild: Timo Jakonen

Heinänokka arbetar scouterna, FRK, församlingarna, församlingarnas frivilliga medarbetare, organisationerna, universitetet och flera andra aktörer för samma mål och de asylsökande har fått ett varmt mottagande. 

Mångkulturell vardag i Saluhallen

Åbo Saluhall uppmärksammas för sin mångkulturella vardag. Saluhallen är samhällets spegel och den har med tiden utvecklats till en mångkulturell handelsplats av sig själv. Att handla i saluhallen innebär en otvungen och vardaglig mångkulturalism för alla.

Bild:  KMG Turku

– Under de senaste månaderna har vi sett att mottagning och integrering av invandrare splittrar samhället och väcker oro även i Åbo. Därför är det bra att lyfta fram sådana banbrytare som Ahmadi, modiga handlingar och fungerande mångkulturalism i vardagen. Detta visar att vi alla vinner med mänsklighet och samarbete, påminner stadsdirektör Aleksi Randell.

De belönade från vänster: ordförande för Saluhallens köpmannaförening Jari Heinonen, årets nyåbobo Berhan Ahmadi, Jaakko Manelius från Kalaliike S. Wallin, läroanstaltspräst Laura Kajala, arbetsledare för lägercentret Taina Vuorimies, biskop Kaarlo Kalliala, domprost Heimo Rinne, ärkebiskop Kari Mäkinen, Johan Hellsten från Herkkunuotta och stadsdirektör Aleksi Randell. Foto: Hanna Suominen