Äldrerådet i Åbo stad arrangerar ett informations- och diskussionstillfälle Hur vill du bo som senior i Åbo? 6.4.2016 kl. 12.30–15.00 i Alvarium (Trädgårdsgatan 8B).

kl. 12.00 - 12.30 kaffeservering och presentation av privata servicehus i aulan

Program

12.30 Tillställningen öppnas
Ulla-Maija Vierimaa, ordförande i äldrerådet, ledamot av stadsfullmäktige

12.35 Gruppboende för seniorer
Kirsti Sivén, arkitekt, Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy

beställd kommentar: Erfarenheter av gruppboende
- Leena Vahtera ordförande, Aktiiviset seniorit ry

13.20 Boende i seniorhus
Milla Heinonen, bor i Verkahovi

13.30 Service som stöder hemmaboende och hemvårdens servicesedel
Anne Vuorinen, öppenvårdschef inom Åbo stads äldreomsorg

beställda kommentarer:
- Eija Syrjälä, ansvarig för öppenvården, AE Hoituripalvelut Oy / Medivida
- Pekka Paatero, medlem av äldrerådet, Turun Sotaveteraanit ry
- Leif Westerén, medlem av äldrerådet, Åbo Svenska Pensionärsklubb r.f.

14.15 Kannelkuoro uppträder

14.25 Utvecklingen av seniorboendet i Åbo – översikt över utbudet och planläggningen av seniorboenden i Åbo 
Iina Paasikivi planläggningsarkitekt inom stadsplaneringen i Åbo stad

- beställd kommentar: Teppo Forss, verkställande direktör, TVT Asunnot Oy

14.55 Tillställningen avslutas
Marjatta Sinervo, viceordförande i äldrerådet

15.00–15.30 Presentation av privata servicehus i aulan

Välkomna

Äldrerådet i Åbo stad