Åbo stads idrottscentral gick igenom alla stadens idrottplatser och inneutrymmen.

Arbetet gjordes för att underlätta det ständiga arbetet i att balansera mellan alla behov och små offentliga resurser för att renovera, utveckla och underhålla idrottsplatserna. Nätverket analyserades ur fyra perspektiv: hur idrottsplatser används, vad de kostar, det geografiska läget och vad de delaktiga tycker. Av granskningen drogs slutsatsen att Åbos modell även i fortsättningen är mångsidiga idrottscentra, både stora och små.

I praktiken betyder det att när man förbereder noggrannare beslutsärenden gällande idrottsplatser pritoriteras:

• Kuppis, Idrottsparkens och Impivaaras idrottscentra
• 9 + 3 mindre områdescentra: Lekparken i Pansio, Teräsrautelaplan, Kärsämäki idrottspark, Barkplanen, Månbergsplanen, planen i Kråkkärret, planen och frisbeegolf i Laustis, Jäkärlä idrottsplats och Paattis plan. Som nya utvecklingsområden skall även närmotionsplanerna i Slottstaden, Färjstranden och Skansen bearbetas.
• Siminrättningar, gym och löpbanor/skidspår som invånarens favoriter
• Den nya bollhallen
• Skolornas idrottsplatser

Nyckelord: