Byggandet av allaktivitetshuset i Syvälahti i Hirvensalo har påbörjats med tomtens grundläggningsarbete. Huset kommer att inhysa lokaler för cirka 800 elever i grundskoleålder och 140 daghemsbarn samt för ungdomar, bibliotek, skolhälsovård och rådgivningsverksamhet. Allaktivitetshuset blir färdigt på sommaren 2018.

Tidtabell för byggarbetet

  • 2016: grund- och stomarbeten
  • 2017: arbetsskedet inomhus
  • början av 2018: färdigställande
  • Huset uppskattas enligt nuvarande bedömning kunna tas i bruk sommaren 2018

Följ med byggprocessen och hur arbetet framskrider via allaktivitetshusets blogg och de veckomeddelanden som publiceras där (på finska) / https://blog.edu.turku.fi/syvalahtiprojekti/

Vy från ingångsområdet, visualisering

Utöver arbetet som sker på tomten händer det hela tiden också annat i bakgrunden. På ett alliansliknande sätt förbereds alla stora och små byggnadsrelaterade lösningar som tids nog kommer att behövas i det färdiga huset.

Nya lokaler styr verksamheten i riktning mot annorlunda, samhälleliga tillvägagångssätt

– Att skapa en verksamhetskultur sker inte över en natt. Därför är det viktigt att man också kommer igång med rekryteringen så tidigt som möjligt, konstaterar den blivande skolans rektor Jarmo Salo.

– I samband med byggandet av allaktivitetshuset i Syvälahti har vi använt oss av sådana arbetsmodeller som varit nya både för staden och många byggföretag. Tilltro och förtroende till partnerna har lett till ökat innovativiteten, säger Salo.

– Som resultat av den långsiktiga och effektiva gemensamma planeringen – alliansen – får vi ett allaktivitetshus till Hirvensalo. I huset fortsätter arbetet enligt samma värderingar, det vill säga i samarbete. Flera aktörer står till tjänst för barn och unga samt deras familjer från morgon till kväll på ett mångsidigt och heltäckande sätt, fortsätter Salo.

Allaktivitetshuset i Syvälahti byggs för att bli en säker och hälsosam framtida lär- och uppfostringsmiljö för människor i alla åldrar. Interiören är mångsidig och går att anpassa enligt behov och för gemensamt bruk. Gården planeras att bli en plats där man trivs också utanför vardagar.

 

Fasad mot väst, visualiseringsbild. Verstas Arkitekter Ab

 

Fasad mot öst, visualiseringsbild. Verstas Arkitekter Ab

 

Skiss över gårdsplanen. Verstas Arkitekter Ab
Första våningen, visualiseringsbild. Verstas Arkitekter Ab
Andra våningen, visualiseringsbild. Verstas Arkitekter Ab

 

Tvärsnitt, visualiseringsbild. Verstas Arkitekter Ab

Allaktivitetshuset i Syvälahti förverkligas enligt en alliansmodell. Projektets huvudsakliga genomförare är NCC Rakennus Oy och sammanslutningen Visible som grundats av Caverion Suomi Oy för projektet. Allaktivitetshuset har planerats av Verstas Arkitekter Ab. Huset kommer att innehålla lokaler för ca 800 elever i grundskoleålder, 140 daghemsbarn, ungdomar, bibliotek, skolhälsovården och rådgivningsverksamhet. Allaktivitetshuset blir färdigt på sommaren 2018.

Nyckelord: 
Stadsdel/Område: