År 2016 startar Åbo stad fyra omfattande spetsprojekt som ingår i stadsstrategin. Campus- och vetenskapsparken är det första spetsprojekt som behandlas av Åbo stadsstyrelse.

År 2016 startar Åbo stad fyra omfattande spetsprojekt som ingår i stadsstrategin. Campus- och vetenskapsparken är det första spetsprojektet som behandlas av Åbo stadsstyrelse. Andra spetsprojekt är utvecklandet av Åbo centrum, förnyandet av servicehandledningen samt digitaliseringen av stadens tjänster.

Åbo universitets, Åbo Akademis och inom den närmaste framtiden även Åbo yrkeshögskolas alla centrala undervisningscampus ligger exceptionellt tätt och i omedelbar närhet av stadskärnan. I samma område finns också universitetssjukhuset samt Åbo vetenskapspark som utgör stadens viktigaste koncentration av kontorsbyggnaderna.

Åbos campus- och vetenskapspark har valts som spetsprojekt eftersom det behövs exceptionellt branschövergripande strategisk ledning och koordinering för stadsutvecklingens bästa. Syftet med projektet är särskilt att koppla ihop utvecklingen av den fysiska och funktionella omgivningen. Det är viktigt att även högskole- och företagsvärlden deltar i projektet.

Målet för projektet beträffande campus- och vetenskapsparken är att planera och genomföra markanvändningen, boendet, byggandet och trafiken på området på ett högklassigt sätt. Det centrala elementet är områdets logistiska tillgänglighet – särskilt projektet En timmes tåg med vars hjälp campus- och vetenskapsparken ansluts till huvudstadsregionens pendlingsregion. Med denna helhet stärker vi samtidigt stadens och stadsmiljöns tillväxt och dragningskraft samt utvecklingen av stadens servicekanaler.

Vi är ute efter modellprestationer och smidighet

Vi är ute efter modellprestationer med tanke på samarbete och partnerskap. Vi vill särskilt framhäva egenskaper som experimentlusta och smidighet. Spetsprojektet måste även vara av hanterbar storlek och paketet får inte omfatta så många detaljer så att smidigheten blir lidande. Även målsättningarna konkretiseras i samarbete med aktörerna och deltagarna.

Spetsprojektets framgång kommer att visa sig genom de investeringar som riktas till området, den affärsverksamhet och de arbetsplatser som utvecklas på området samt den nationella och internationella igenkännbarheten hos områdets varumärke. Som projektchef för spetsprojektet fungerar stadsplaneringschef Timo Hintsanen och för projektet svarar Åbo stads stadsutvecklingsgrupp.

Åbo stadsstyrelse behandlar spetsprojektet för campus- och vetenskapsparken i sitt möte måndagen den 25 april 2016. Medierna informeras i detalj om Åbo stads spetsprojekt under våren.

Stadsdel/Område: