På huvudbiblioteket har cykelsäsongen sparkats igång igen.
  • Återlämna under samma dag (inga nattlån)
  • Det går inte att reservera en cykel
  • Endast för 15 år fyllda. Under 15-åring kan låna en cykel om vårdnadshavaren är närvarande och har sitt eget bibliotekskort med.  
  • Vid lån av cykel skall låntagaren förutom bibliotekskortet ha ett identitetsbevis med fotografi. Identitetsbeviset hålls kvar i biblioteket som pant tills låntagaren återlämnat cykeln.
  • För cyklarna uppbärs en högre förseningavgift än för övrigt biblioteksmaterial.

Cyklarna kan lånas för en dag i taget under sommarperioden 25.4–30.9. Utlåningen sker med bibliotekskort vid huvudbibliotekets reception på nya sidan (Slottsgatan 2), dit cykeln också ska returneras. Av de åtta cyklarna är en eldriven.

Stadsdel/Område: