Användningen av lågtempererad asfalt är en konkret åtgärd för att främja målet om ett koldioxidneutralt Åbo före 2040. Den smarta och miljövänliga stadsdelen Skansen är en föregångare inom hållbara lösningar.

Ett hållbart Åbo

  • Målet med Åbo stads klimat- och miljöprogram är att staden ska vara koldioxidneutral senast 2040.
  • I programmet förbinder sig Åbo bland annat att förbättra energieffektiviteten i stadens verksamhet.

Åbo stad genomför asfalteringen i planområdet med lågtempererad asfalt som ger mindre utsläpp än normal asfalt. Lågtempererad asfalt tillverkas och läggs ut vid lägre temperatur än normal asfalt. Ett mindre uppvärmningsbehov sparar uppvärmningsenergi, som för närvarande produceras främst med brännolja vid asfaltstationer. Metoden möjliggör cirka 25–30 procent mindre koldioxidutsläpp.

När lågtempererad asfalt lagts ut på ett högklassigt sätt är de övriga egenskaperna samma som hos normal asfalt. För tillfället är lågtempererad asfalt 10–20 procent dyrare än normal asfalt. Då användningen av lågtempererad asfalt blir vanligare sjunker priset antagligen till och med under prisnivån för de asfalter som vanligen används i dag.

Valet av ett asfaltmaterial med lägre utsläpp bidrar för sin del till att Åbo stads strategiska mål om att vara en koldioxidneutral stad före 2040 uppnås. Genom att börja använda lågtempererad asfalt stakar Åbo ut en riktning också för andra. En ökad användning av produkten i Egentliga Finland sporrar asfaltleverantörerna att satsa på produkter med lägre utsläpp.

Visualiseringsbild: Vy från Vallgatan i Skansen. LEMMETTI arkkitehdit

Stadsdel/Område: