Åbo stads ungdomstjänster har åter levererat sommarens konsttrianglar runtom i staden. I år är trianglarna stora sjöcontainrar, och det står fritt att använda ytorna till att skapa gatukonst. Det går också bra att boka containrarna för ungas egen pop up-verksamhet.

Kolla verksamheten i sociala medier

Stadens konsttrianglar utgör fria ytor för alla som är intresserade av att själva skapa graffiti och annan gatukonst. I vår består trianglarna av sju sjöcontainrar, som placeras ut runtom i staden: två i Samppalinnaparken, två i Flemingsparken - mera känd som Tomtebacken - samt två längs med Kommunalsjukhusvägen i Sikaojaparken. Den sjunde containern i Ekoluoto invid Wäinö Aaltonens museum kommer i höst att flyttas till Varvstorget. 

Också insidan kan användas för ungas egen verksamhet

Konsttrianglarna är i användning året om. Insidan kan bokas för egen verksamhet, och hyran är gratis. Utrymmena passar till exempel som egen pop up-restaurang på Restaurangdagen, som utställningsutrymme eller lokal för ett gig för kompisarna. Villkoret för användningen är att verksamheten är fri från rusmedel och i övrigt följer lagen och stadens ordningsregler.

I containrarna finns brandsäker avfallshantering för tomma sprayburkar.

Du hittar konsttrianglarna och bokningskalendern på stadens webbsidor. Ytterligare information fås i Vimmas kundtjänst tfn 02 262 3112. 

För verksamheten svarar Ungdomstjänsterna vid Åbo stads fritidssektor.