Under årets europeiska havskonferens ”Havets dag i Europa” som organiseras i Åbo, diskuteras hur man på olika sätt kan utnyttja den maritima ekonomins och sjöfartsnäringens fulla potential.
#MyPortForTurku

#MyPortForTurku

  • Under Havets dag i Europa hålls en fotoutställning om europeiska hamnar.
  • Fotografierna är bidragen från fototävlingen #MyPortForTurku som organiserats på sociala medier av EU-kommissionen.
  • Tävlingen har resulterat i närmare 600 bilder på 166 hamnar från 24 länder.
  • De 50 bästa bilderna, utvalda av en jury, visas under utställningen.
  • Därefter kommer de att visas i flera andra europeiska städer i form av en resande utställning.

#MyPortForTurku-bilderna på nätet

Konferensens huvudpunkt är hur man ska öka investeringarna i den maritima ekonomin och sjöfartsnäringen, det vill säga den blå ekonomin. Konferensen erbjuder de maritima intressenterna en dynamisk plattform för dialog och utbyte. Diskussionerna hjälper också kommissionen att utforma den framtida havspolitiken.

─ På olika platser i världen hittar man hela tiden fler och fler möjligheter för ”blå tillväxt och arbetstillfällen”, säger Karmenu Vella, kommissionsledamot med ansvar för miljö-, havs- och fiskerifrågor.

Enligt Karmenu Vella är EU ledande i flera tekniker inom den blå ekonomin, till exempel förnybar energi och ren sjöfart. 

─ Anledningen till att vi är ledande är att vi har investerat i dessa områden. Det är tack vare vårt åtagande för hållbarhet som vi har fått en konkurrensfördel som kommer att öppna upp nya globala affärsmöjligheter för de europeiska företagen.

Finland föregångare inom ren teknik

Under Havets dag i Europa representeras statsrådet av jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen och kommunikationsminister Anne Berner.

Enligt statsminister Juha Sipilä har regeringen som mål att Finland ska vara en föregångare inom bioekonomin, kretsloppsekonomin och utvecklingen av ren teknik före 2025.
─ Genom hållbara lösningar ska vi sätta fart på exporten och sysselsättningen, och genom att lätta upp regleringen eftersträvar vi sådana företagsinvesteringar som behövs för tillväxten. Vi utarbetar som bäst en nationell utvecklingsplan för den blå bioekonomin som gäller utnyttjandet av ekonomiska tillväxtmöjligheter som har att göra med vattendrag, och vårt mål är fortsättningsvis att trygga havsklustrets framtid, säger statsminister Juha Sipilä.

Åbo är kärnområdet för Finlands havskluster

Över 1 000 gäster deltar i konferensen i Åbo som erbjuder 21 seminarier, 5 temaavdelningar (”Investing in blue growth”, ”Improving ocean governance”, ”Boosting skills development”, ”Harnessing clean energy” och ”Facilitating joint action”) och två ”Leadership Exchange”-samtalspaneler.

─ Åbo har äran att stå värd för det mest anmärkningsvärda evenemanget inom havsnäringen i Europa. Åbo är kärnområdet för Finlands havskluster och för Östersjösamarbetet. Här planeras och byggs bland de största och miljövänligaste kryssningsfartygen i hela världen. Vi fortsätter vårt aktiva arbete för att främja välfärden och samarbetet i Östersjöområdet och vår blick är även riktad mot nya havsrelaterade möjligheter, säger Åbos stadsdirektör Aleksi Randell.