Ruisrock och Åbo stads ungdomstjänster efterlyser unga mellan 15 och 29 år, som är intresserade av gatukonst och graffiti, att tillsammans förverkliga graffitimålningar till årets Ruisrock. Rockfestivalens tema 2016 är gatukonst.

Unga graffitikonstnärer har nu chansen att visa sin konst för tiotusentals festivalbesökare. Under ledning av professionella konstnärer kommer sex utvalda graffitimålare att förverkliga sig på konstcontainrarna på festivalområdet.

- Samarbetet med stadens ungdomstjänster är ett fantastiskt sätt att göra stadens unga delaktiga i festivalens verksamhet, samtidigt som unga talanger får en möjlighet att visa sin konst för festivalpubliken, säger Ilona Numminen, producent för event på festivalområdet.

Veckan innan festivalen inleds ger ungdomstjänsterna handledning i graffitimålning till de valda konstnärerna, som dessutom får ett tredagarspass till Ruisrock.

Konstcontainrarna flyttar till festivalen

- Alla sju containrar som för några veckor sedan placerades ut runtom i staden flyttas till Runsala, och de målas över. Jag väntar ivrigt på att hur fantastiska resultat Ruisrockbesöket ger, säger verksamhetsledare Tatu Moisio från Åbo stads ungdomstjänster. Moisio, som själv har sysslat med graffitimålning sedan slutet av 1990-talet, skrev sin pro gradu -avhandling om graffiti.

I år blev Åbos konsttrianglar konstkuber, i och med att man valde stora sjöcontainrar som ”dukar” för gatukonstprojektet. Containrarna är enklare att flytta från ett ställe till ett annat, de går att utnyttja även vintertid, och dessutom kan insidan användas till exempel som pop up -scen eller utställningsrum. Insidorna används också under festivalen.

Åbo stads ungdomsarbete firar 70-årsjubileum i år.

Skisserna med motivering till varför just ditt förslag ska väljas kan skickas till tatu.moisio@turku.fi eller med Whatsapp eller SMS till 050 554 6388 senast den 26 juni 2016. De valda konstnärerna kontaktas personligen. 

Ruisrock 2016 ordnas på Runsala i Åbo den 8–10 juli.