Städerna och livsmedelsindustrin spelar en mycket stor roll vid stävjandet av klimatförändringen. I och med klimatförändringen blir det också nödvändigt att ändra lagstiftningen. Åbo har som mål att vara en kolneutral stad 2040 och detta kräver förnyelse av verksamheten och ett starkt samarbete med ledande utvecklingsföretag.

Climate Leadership Council (CLC)

  • De företag som deltar i föreningens verksamhet vill ta fram hållbara lösningar på globala miljöutmaningar av vilka klimatförändringen är den mest centrala. Samtidigt utvecklar de affärsverksamhetsformer som är kolneutrala och utnyttjar naturresurser på ett hållbart sätt.
  • Läs mer

Städerna har en avgörande ställning vid stävjandet av klimatförändringen. Urbaniseringen i världen behöver nya tjänster och produkter som minskar den klimatbelastning som boendet, energin och maten orsakar. I många fall behövs också juridisk kännedom när man söker efter nya lösningar. Om lagstiftningen inte motsvarar dagens behov så ska man kunna ändra på den. Nya medlemmar av Climate Leadership Council dvs. CLC kommer just med dessa synpunkter på föreningens verksamhet. CLC är en förening för finländare som söker lösningar på globala miljöutmaningar.

I maj antogs advokatbyrån Castrén & Snellman, livsmedelsföretaget Raisio Oyj och Åbo stad som medlemmar i Climate Leadership Council. Som personlig medlem antogs Aktias långvariga ekonom Timo Tyrväinen. Föreningen har nu 31 medlemmar och nya medlemsansökningar kommer hela tiden.

– Städerna och livsmedelsindustrin spelar en mycket stor roll vid stävjandet av klimatförändringen. I och med klimatförändringen blir det också nödvändigt att ändra lagstiftningen och regleringen. Jag hälsar Åbo stad, Raisiokoncernen och Castren & Snellman välkomna med för att stärka vår förening, säger styrelseordförande för CLC:n, vd för Outotec Pertti Korhonen.

Åbo eftersträvar kolneutralitet 2040

Staden satsar på den hållbara tillväxten, konkurrenskraften och välfärden.

– Vårt mål att vara en neutral stad 2040 representerar världstoppen och kräver att vi förnyar vår verksamhet och samarbetar intensivt med ledande utvecklingsföretag. Vi vill tillsammans med företagen utveckla nya lösningar så att vi ska kunna införa dem i främsta ledet, konstaterar Åbos stadsdirektör Aleksi Randell.

Livsmedelsindustrins produkter och processer påverkar också utvecklingen i många andra branscher. Ett gott exempel på detta är ekosystem som uppstår kring produktionen och industriella symbios som förbättrar materialomloppen.

– Raisio är en föregångare när det gäller att utveckla den hållbara matkedjan och kommersialisera innovationer. Som medlem i CLC vill vi dela med oss av våra erfarenheter och lära oss av de bästa tillämpningarna inom andra branscher för att minska klimateffekterna och utveckla affärsverksamheten, säger vd för Raisio Oyj Matti Rihko.

Den förändrade verksamhetsmiljön påverkar också affärsverksamhetsmodeller. Nya affärsverksamhetsmodeller föranleder också ofta ändringar i lagstiftningen så att det också behövs juridisk kännedom när man utvecklar lösningar på de utmaningar som klimatförändringen för med sig.

– Klimatförändringen är oundviklig. Vi vill utan vidare bidra till att vår planet förblir värdefull även för våra barn. Climate Leadership Council sammanför pionjärerna inom branschen och vi kan tillsammans åstadkomma konkreta gärningar för miljön, säger styrelseordförande för Castrén & Snellman Merja Kivelä.