Åbo stad sköter sysselsättningen på ett aktivt sätt. Staden bekämpar arbetslösheten genom att sysselsätta framför allt långtidsarbetslösa och genom att erbjuda nya tjänster som utvecklas med hjälp av flera olika projekt. Stadens utbetalning av kommuntillägget fördröjs av att statens sysselsättningsanslag har tagit slut.
  • I slutet av juni uppgick antalet arbetslösa åbobor till 16 400 personer av vilka 5000 var långtidsarbetslösa. Jämfört med året innan ökade antalet arbetslösa med 1 300 personer. Särskilt antalet långtidsarbetslösa ökade, andelen personer som varit arbetslösa i över ett år ökade med 25% jämfört med året innan.
  • Lagändringen som trädde i kraft vid årsskiftet innebär att kommunerna har allt större finansieringsansvar för grundtryggheten för de långtidsanställda. Nuförtiden betalar kommunerna 50 % av arbetsmarknadsstödet för de personer som på grund av arbetslöshet fått arbetsmarknadsstöd i minst 300 dagar. Om en person har fått arbetsmarknadsstöd i minst 1000 dagar är stadens andel 70 %. Åbo stad ansvarar i år för ca 5000 personer vilket gör att stadens finansieringsdel av arbetsmarknadsstödet uppskattningsvis uppgår till hela 23,3 miljoner euro.

Som en sysselsättningsfrämjande åtgärd håller Åbo på att starta verksamhet med ett gemensamt branschövergripande samserviceställe för hela Egentliga Finland. I verksamheten deltar 27 kommuner och den styrs av en ledningsgrupp på landskapsnivå.

- Även om det har funnits samserviceverksamhet i Åbo redan tidigare är Egentliga Finland en föregångare när det gäller att starta en sysselsättningsfrämjande samserviceverksamhet som är gemensam för alla kommuner. I Nyland finns sex samserviceställen och i Birkaland fyra, säger servicedirektör Mika Helva.

Samserviceställets kunder är sådana personer som behöver branschövergripande service och som har varit arbetslösa i 12 månader och fått arbetsmarknadsstöd i minst 300 dagar. Nyckelorden är individuell service och branschövergripande verksamhet; förutom sysselsättningstjänsterna deltar också bl.a. FPA, social- och hälsovårdssektorn i verksamheten.

- Efter en omfattande kartläggning kan man identifiera varje kunds behov och göra upp en individuell, branschövergripande sysselsättningsplan som stöder sysselsättningen på bästa möjliga sätt, fortsätter han.

Ansvar för sysselsättning till kommunerna?

Vid staden pågår ett sysselsättningstalko som syftar till att sysselsätta arbetslösa arbetssökande i stadsorganisationen. Hittills i år har staden redan hunnit sysselsätta 428 personer för uppgifter som kräver extra arbete. Dessutom pågår eller inleds flera sysselsättningsfrämjande projekt såsom Turun Ohjaamo, Turun Party och projektet Tuttu-hanke.

För att underlätta sysselsättningen har företagen och sammanslutningarna erbjudits ett kommuntillägg från början av augusti. Kommuntillägget betalas ut tillsammans med närings- och arbetsbyråns sysselsättningsstöd för sysselsättning av de långtidsarbetslösa som fått arbetsmarknadsstöd i minst 300 dagar.

Användningen av både kommuntillägget och sysselsättningstalkot fördröjs ändå av att sysselsättningsanslaget i moment 51 i statens budget har förbrukats. Utan sysselsättningsstöd måste staden tänka om i fråga om användningen av kommuntillägget. På samma sätt som andra stora städer är Åbo berett att ta över skötseln av sysselsättningen med sina resurser från staten till kommunerna.

- Det är en stor utmaning för kommunen eftersom staten har förbrukat sina sysselsättningsanslag. Kommunen är nu tvungen att sysselsätta arbetslösa helt och hållet med egna pengar eller låta arbetslösheten öka okontrollerat. Av dessa orsaker är Åbo berett att sköta sysselsättningen med sina resurser helt och hållet. I sista hand har vi ändå ansvar för våra kommuninvånare, säger Helva.