Försvarets fanfest firas med en riksomfattande parad i Åbo lördagen den 4 juni. Det utlovas en traditionell paraddag med marin prägel. Paraden påverkar trafiken särskilt i Kuppisområdet.

Paraddagen inleds med en flagghissning på fartygen i Aura å. Dagens huvudevenemang, den riksomfattande paraden, äger rum på Veritasstadion. Konferencier för paraden är översergeanten i reserven Nicke Lignell. Paradmönstringen börjar när chefen för huvudstaben, viceamiral Kari Takanen inspekterar paradtrupperna.

Efter paradmönstringen startar en förbimarsch från Veritasstadion och går längs Nylandsvägen ända till Tavastgatan. De avdelningar som marscherar till fots inleder förbimarschen och sedan är det de motoriserade avdelningarnas tur. Under marschen bjuder flygvapnet på en överflygning.

Förutom själva paraden ordnar försvarsmakten också program utanför Forum Marinum hela dagen. Allmänheten har möjlighet att bekanta sig med försvarsmaktens materiel och marinens fartyg i samband med materielutställningen. På kvällen ger Flottans musikkår en underhållningskonsert med Saara Aalto och Teemu Roivainen som solister.

Förändringar i trafiken

Paraden förorsakar förändringar i trafikarrangemangen i Kuppisområdet lördagen 4.6.2016. De fordonsavdelningar som deltar i paraden ankommer till Åbo samma morgon som paraden äger rum. Trafiken kommer att påverkas åtminstone på riksvägarna 1, 9 och 10 samt på flera busslinjer.

Information om förändringar i busstrafiken: www.föli.fi

De senaste program- och trafikmeddelandena finns på Försvarsmaktens webbplats www.puolustusvoimat.fi.

För arrangemangen svarar Marinstaben i samarbete med Åbo stad.