Ohjaamo i Åbo har en fin möjlighet att sysselsätta arbetslösa ungdomar. Lönekostnaderna betalas av stadens sysselsättningsanslag. Ett samarbete har inletts med flera företag och de unga har fått in en fot i arbetslivet.

Till Ohjaamo söker sig aktiva arbetssökande från flera olika branscher, som kan sysselsättas vid stadens olika enheter och i företag. Dessa under 30-åringar är arbetslösa arbetssökande, varav en del är utbildade och kompetenta och en del befinner sig i arbetslivets startgropar.

– Samförstånd har nåtts med flera enheter i staden. Vi har hittat intressanta arbeten för de unga som gett dem värdefull arbetserfarenhet, berättar arbetslivskoordinator Minna Koivumäki.

Arbetstagare hittar jobb varje vecka via såväl Ohjaamo som den övriga verksamheten vid servicecentralen för sysselsättning. Servicecentralen för sysselsättning har i samarbete med olika sektorer genomfört framgångsrik sysselsättningsverksamhet i över tio år. Sysselsättningstjänsterna för under 30-åringar har koncentrerats till Ohjaamo.

– Om vi inte hunnit erbjuda er lämpliga kandidater och ni är i behov av extra arbetskraft, ta gärna kontakt med oss på Ohjaamo och meddela om era sysselsättningsmöjligheter, uppmuntrar Koivumäki.

Fast anställning eftersträvas

Genom att bli sysselsatt inom staden skaffar arbetssökande ofta meriter för fortsatt sysselsättning. Under de senaste åren har servicecentralen för sysselsättning fokuserat på att sysselsätta arbetssökande också i företag för att tillhandahålla lösningar på längre sikt. Företag erbjuds möjligheten att anställa en ung via Ohjaamo-duuni.

Den unga står i anställningsförhållande till Åbo stad. Ett separat avtal ingås med ett företag om att vidareplacera arbetstagaren i företaget för viss tid. Målet är att den unga ska få en fast anställning.

– Lönekostnaderna betalas av sysselsättningsanslag. Företaget betalar med andra ord inte lönekostnader i det här skedet. Arbetsgivaren ska dock ha chefsansvar och se till att arbetstagaren får introduktion till och handledning i arbetet.

Arbetstiden är 85 procent av full arbetstid. Längden på anställningsförhållandena kan vara 1–6 månader beroende på arbetssökandens situation.

Ta kontakt:
Minna Koivumäki tfn 040 511 5016, e-post: minna.koivumaki (a) turku.fi